Welcome to Jilin Equity Exchange website
业务规章 | 信息披露 | 下载专区 |
关于同意吉林浩泰健康产业发展有限公司进入转让板挂牌的通知
时间:2021-05-31

 吉林浩泰健康产业发展有限公司:

你公司委托吉林省信达汇宝投资咨询有限公司报送的挂牌申请文件收悉。经审查,现同意你公司进入我所转让板挂牌,企业简称:浩泰健康,挂牌代码:520023。请按照有关规定做好挂牌相关工作。

特此通知。

 

 

 

                                                                吉林股权交易所股份有限公司

                                                                       2021年5月31日