Welcome to Jilin Equity Exchange website
新闻中心 | 企业动态 | 通知公告 | 业务推介 |
关于聘请吉林兢诚律师事务所为常年法律顾问的公示
时间:2020-09-10

2020年8月27日至9月4日,吉林股权交易所股份有限公司开展常年法律顾问选聘工作。经组织谈判与评审评分,决定聘请吉林兢诚律师事务所为吉林股权交易所常年法律顾问。

  特此公示。

  公示期为2020年910日至917日。  

 

吉林股权交易所股份有限公司

                                                                                                         2020年9月10日